ZUNZ Medicínske centrum
 
menucap
  Ambulancie
  Stredisko diagnostiky
  a prevencie
  Správa zariadenia
menucap
tooltitle tooltitle
Zmluvné poisťovne
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Apollo chemická zdravotná poisťovňa
 • Spoločná zdravotná poisťovňa
 • tooltile tooltile
  tooltitle tooltitle
  Ordinačné hodiny
   Pondelok až piatok
   07:00 - 12:00 ambulancia
   12:00 - 12:30 prestávka
   12:30 - 15:00 ambulancia
   15:00 - 15:30 administratíva
  tooltile tooltile
  tooltiletl tooltitletr
  spacer image
  tooltitle tooltitle
  tooltile tooltile
  < Ambulancie < Kardiologické ambulancie

  MUDr. Peter Kohút

  Neštátna kardiologická ambulancia

  Sestra: Marianna Huňadyová
  portrét    

  Dosiahnuté vzdelanie

  • atestácia v odbore vnútorné lekárstvo I. stupeň v roku 1988
  • atestácia v odbore kardiológia v roku 1994
  • certifikát v odbore funkčná diagnostika v roku 2004

  Prax

  • 1985 – 1989 - sek. lekár interného oddelenia NsP Považská Bystrica
  • 1989 – 2006 - vedúci lekár OFDg NsP Považská Bystrica a sek. lekár JIS interného oddelenia NsP Považská Bystrica
  • Od február 2006 – neštátna kardiologická ambulancia

  Činnosť

  Štandardná liečebno preventívna starostlivosť v odboroch vnútorné lekárstvo, kardiológia a funkčná diagnostika v rozsahu podľa Liečebného poriadku:
  • interné a kardiologické vyšetrenia,
  • interné predoperačné vyšetrenia,
  • interné, resp. kardiologické vyšetrenia pre posudkové účely,
  • 12 zvodové ekg,
  • záťažové ekg vyšetrenie (bicyklová ergometria),
  • farmakotesty,
  • masáž karotických sinusov,
  • 24 hodinové monitorovanie ekg a TK – tzv. Holter,
  • predpis liekov a zdravotníckych pomôcok v rámci zdravotného poistenia,
  • laboratórne odbery so zameraním na kardiovaskulárny rizikový profil.
  Nadštandardná starostlivosť
  • preventívne prehliadky (vrátane športovcov) so stanovením kardiovaskulárneho rizika a vypracovaním liečebnopreventívnych opatrení,
  • telefonické a elektronické konzultácie,
  • možnosť dohodnutia individuálneho termínu konzultácie.
  Vyšetrenia sú vykonávané na základe osobného, telefonického, resp. elektronického objednania.

  Kontakt

  Telefón: 042/4340360
  E-mail: kohut@zunz.eu

  Fotogaléria

  kohut_1.jpg
   
  spacer image