ZUNZ Medicínske centrum
  spacer image
tooltitle tooltitle
tooltile tooltile
Stredisko diagnostiky a prevencie < Druhy preventívnych vyšetrení

Preventívne vyšetrenie „Manažér - muž“

Vyšetrenie je určené predovšetkým pracovne zaťaženým mužom a mužom vo veku nad 45 rokov, u ktorých je zvýšené riziko vzniku infarktu či iného vážneho poškodenia zdravia. Jeho účastníkom sa poskytuje aj poradenstvo o rizikových faktoroch vzniku civilizačných chorôb.

Cena:

€ 271,13

Uvedená cena je vrátane DPH.

Obsahuje:

 1. Interné vyšetrenie
  • komplexné klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku, vypočítanie BMI, stanovenie obvodu pása.
 2. Klinická biochémia a hematológia, vyšetrenie onkomarkerov
  • vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceridy, vyšetrenie moču chemicky, pečeňové enzýmy, mineralogram,
  • vyšetrenie onkomarkerov, t.j. prítomnosti rakovinových buniek prostaty (PSA),
  • hematologické vyšetrenia: sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu.
 3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc
  • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, komplexné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, s radami a dokumentáciou EKG (dvanásťzvodové) záznam s vyhodnotením lekárom,
  • ergometrické vyšetrenie - EKG vyšetrenie počas fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži s nepretržitou kontrolou EKG krivky a opakovaného merania krvného tlaku na bicyklovom ergometri s kompletnou dokumentáciou, s popisom nálezu a vyhodnotením.
 4. Urologické vyšetrenie
  • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenie močových a pohlavných orgánov a palpačné vyšetrenie prostaty per rectum s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu,
  • sonografické vyšetrenie prostaty u mužov.
 5. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL
  • otorhinolaryngológ vyšetrí stav uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť.
  • v prípade poruchy sluchu audiometrické vyšetrenie
 6. Kožné vyšetrenie - dermatovenerológia
  • preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekanceróz (počiatočných štádií rakoviny kože) a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení, v prípade podozrenia na odchýlky odber vzorky na podrobnejšie histologické vyšetrenie.
 7. Očné vyšetrenie
  • vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia. Vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka),
  • v prípade poruchy zraku počítačová perimetria.
 8. Test Hexagon OBTI - vyšetrenie skrytého krvácania z tráviaceho traktu (možný prvý príznak nádorového ochorenia v tejto oblasti).
 9. Poradenstvo rizikových faktorov vzniku ischemickej choroby srdca.
 10. Záverečná správa prehliadky
  • obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu.

 
spacer image