ZUNZ Medicínske centrum
  spacer image
tooltitle tooltitle
tooltile tooltile
Stredisko diagnostiky a prevencie < Druhy preventívnych vyšetrení

Preventívne vyšetrenie „Optimal“

zahrňuje interné a biochemické vyšetrenia, vrátane vyšetrenia onkomarkerov na zistenie prítomnosti rakovinových buniek v tele. Súčasťou tohto programu je tiež urologické, kožné, očné, krčné, nosné a ušné vyšetrenia. U žien tento program obsahuje aj komplexnú gynekologickú prehliadku a vyšetrenie prsníkov. Ďalšie odborné vyšetrenia kardiovaskulárneho systému sa u tohoto programu uskutočňujú, ak ich odporučí lekár - internista. Program je vhodný predovšetkým pre ženy a mužov vekovej skupiny do 35 rokov ale i starších.

Cena:

€ 257,74

Uvedená cena je vrátane DPH.

Obsahuje:

 1. Interné vyšetrenie
  • komplexné klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, zmeranie krvného tlaku, vypočítanie BMI, stanovenie obvodu pása.
 2. Klinická biochémia a hematológia, vyšetrenie onkomarkerov
  • vyšetrenie v klinickej biochémii: glykémia, cholesterol, triglyceridy, vyšetrenie moču chemicky, pečeňové enzýmy, mineralogram,
  • vyšetrenie onkomarkerov, t.j. prítomnosti rakovinových buniek v tele (PSA u mužov nad 45 rokov, CA 125 u žien nad 45 rokov),
  • hematologické vyšetrenia: sedimentácia erytrocytov, vyšetrenie krvného obrazu.
 3. Kardiológia - EKG a funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a pľúc
  • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, komplexné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému, s radami a dokumentáciou,
  • EKG (dvanásťzvodové) záznam s vyhodnotením lekárom,
  • ergometrické vyšetrenie - EKG vyšetrenie počas fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži s nepretržitou kontrolou EKG krivky a opakovaného merania krvného tlaku na bicyklovom ergometri s kompletnou dokumentáciou s popisom nálezu a vyhodnotením u klienta, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia (odporúčané každému mužovi nad 45 rokov a každej žene nad 50 rokov).
 4. Sonografické vyšetrenie
  • sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín,
  • sonografické vyšetrenie prostaty u mužov nad 50 rokov.
 5. Gynekológické vyšetrenie
  • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, vyšetrenie malej panvy, vrátane transabdominálnej sonografie, kolposkopiu, onkocytológiu a palpačné vyšetrenie prsníkov.
 6. Urologické vyšetrenie
  • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenie močových a pohlavných orgánov a palpačné vyšetrenie prostaty per rectum s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu.
 7. Krčné, nosné, ušné vyšetrenie - ORL
  • otorhinolaryngológ vyšetrí stav uší, nosa, hrtanu a ústnej dutiny z hľadiska podozrivých nálezov, ktoré by sa mohli v budúcnosti zhubne zvrhnúť,
  • v prípade poruchy sluchu je možné doplniť audiometrické vyšetrenie.
 8. Kožné vyšetrenie - dermatovenerológia
  • preventívna prehliadka špeciálne zameraná na záchyt prekarceróz a rizikových pigmentových névov, ako aj iných kožných ochorení, v prípade podozrenia na odchýlky odber vzorky na podrobnejšie histologické vyšetrenie.
 9. Očné vyšetrenie
  • vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, optických médií a očného pozadia. Vyšetrenie automatickej refrakcie (optickej mohutnosti oka),
  • v prípade poruchy zraku je možné doplniť aj počítačovú perimetriu.
 10. Záverečná správa prehliadky
  • obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie zdravotného stavu.

 
spacer image