ZUNZ Medicínske centrum
  spacer image
tooltitle tooltitle
tooltile tooltile
Stredisko diagnostiky a prevencie < Druhy preventívnych vyšetrení

Preventívne vyšetrenie „Základ - muž“

Uplatňuje sa pre všetky vekové kategórie dospelých mužov s relatívne nízkymi vplyvmi rizikových faktorov a malou mierou úrovne fyzickej a psychickej záťaže. Je to orientačný druh prehliadky, ktorý je v prípade potreby vhodné doplniť niektorým z ďalších komplexných programov.

Cena:

€ 113,81

Uvedená cena je vrátane DPH.

Obsahuje:

 1. Interné vyšetrenie
  • klinické vyšetrenie internistom zahrňuje anamnézu, interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, posúdenie stavu výživy, vypočítanie BMI, meranie obvodu pása.
 2. Laboratórne vyšetrenie
  • vyšetrenie koncentrácie celkového cholesterolu, triglyceridov, glykémie, pečeňových enzýmov a minerologramu, krvného obrazu a sedimentácie erytrocytov.
 3. EKG (dvanásťzvodové)
  • záznam s vyhodnotením lekárom.
 4. Meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie.
 5. Urologické vyšetrenie
  • preventívna prehliadka zahrňujúca anamnézu, klinické vyšetrenie, vyšetrenie moču chemicky a močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenie močových a pohlavných orgánov a palpačné vyšetrenie prostaty per rectum s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu.
 6. Záverečná správa prehliadky
  • obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie zdravotného stavu.

 
spacer image